Porträtt

   Bilderna är klickbara

Självporträtt 2013, 60x40

Hampus, 20x20

Spansk riddare, 40x40

Flöjtspelaren, 95x70

Copyright © 2014 Atelje Bengt Anders.se •

Självportätt teckning, 30x20

Julia o konstnären, 50x30

Självportätt, 90x70