Djur

                                                                           Bilderna är klickbara

Hemkomst, 100x75   

Mås-porträtt,  30x20

Mås sträck,100x75

2 Får, 90x75

Sang 40x30

Copyright © 2014 Atelje Bengt Anders.se •

Mås över Ven, 50x40

Mås-attack, 60x50

Mås i flykt, 40x30

Fåret Christina, 66x51